TEINTES OPAQUES Teintes de carrosserie AM1981 Suisse Renault 4 Renault 5 Renault 14 Renault 18 Renault Fuego Renault 20 Renault 30
Base TL-GTL F4-F6 Base TL GTL Automatic TS Alpine TL GTL TS Berline Break TS-GTS-TX-GTX TL LS TS TX Automatic TX Automatic
Beige 170     X                                      
Blanc 319 X X X X X X X   X       X X X X X X X X X X
Jaune Tilleul 372 X X X X X X X X   X X X X X                
Bleu Saviem 423     X                                      
Bleu Océan 430 X X X X X X                                
Bleu Jacinthe 480 X X X                                      
Noir* 694               X X                          
Rouge 705 X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X    
Rouge Jaspe 725                             X              
Vert Céladon 916 X X X                                      
Vert 921                   X X X                    
TEINTES METALLISEES Bronze* 123                                         X X
Beige Topaze* 153                             X              
Beige Perle* 154       X X X X X   X X X X X   X X X X X X X
Beige Perle 160   X                                        
Agate* 367                             X X X X X X X X
Bleu Ardoise 422   X                                        
Bleu Ardoise* 475       X X X X X   X X X X X   X X X X X X X
Bleu Saphir* 477                             X              
Bleu Alpine* 485                 X                          
Gris Argent* 620       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Vert Epicéa* 918                             X              
Vert Algue* 977       X X X X X   X X X X X   X X X X X X X
* Teinte vernie